Wyniki egzaminów ósmoklasisty i maturalnego

Czytaj więcej →

„TRENING” PRZED ROZPOCZĘCIEM ROKU 2020/2021

Czytaj więcej →

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Czytaj więcej →

Rekrutacja do internatu rok szkolny 2020/2021

Czytaj więcej →

Informacja dotycząca kalendarza roku szkolnego

Czytaj więcej →

Pierwszy czerwca to dzień bardzo radosny…..

Czytaj więcej →

Dodatkowe zalecenia dotyczące udziału w konsultacjach

Czytaj więcej →

Procedury obowiązujące w internacie w czasie epidemii

Czytaj więcej →

Wytyczne MEN, MZ, GIS dotyczące konsultacji oraz pobytu dzieci w internacie

Czytaj więcej →

INFORMACJA NA TEMAT INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI

Czytaj więcej →