Opublikowano: 18 czerwca 2020

  1. Zwrotu podręczników wypożyczonych ze szkolnej biblioteki należy dokonać w dniach 22 -24 czerwca br. Cały zestaw zgodny z przesłanym na idzienniku wykazem należy zapakować i podpisaną paczkę zostawić w szkolnej portierni. Zasady zakupu  i dostarczenia zagubionych bądź zniszczonych podręczników indywidualnie ustali z rodzicami przez idziennik nauczyciel bibliotekarz.

  2. Kluczyki do szafek w przebieralniach na koniec roku nie będą zbierane. Ewentualny przydział nowych miejsc w przebieralniach nastąpi w pierwszym tygodniu września.

  3. Karty obiegowe na zakończenie roku szkolnego obowiązują tylko uczniów odchodzących ze szkoły.

  4. Ewentualny zwrot nadpłaty dokonanej za korzystanie z posiłków, opłaty za internat oraz zwrotu wpłaconych środków na wyjazd do Warszawy na spektakl „Korsarz” należy zgłaszać do kierownika internatu (dotyczy opłat za zamieszkanie i wyżywienie wychowanków internatu) oraz wychowawców klas (pozostałe wpłaty). W zgłoszeniu zależy podać formę odbioru pieniędzy – osobiście lub na wskazane konto.

  5. Wszelkie zaległości w opłatach za korzystanie z posiłków w szkolnej stołówce należy uregulować najpóźniej do 24 czerwca br.

  6. Odbiór świadectw szkolnych w sekretariacie szkoły w dniach 26.06 – 3.07 br. w godz. 09.00 – 13.00.
← Powrót do listy