• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Obchody 100 rocznicy niepodległości naszej Ojczyzny w naszej szkole mają charakter długofalowy
i przebiegają pod wspólnym hasłem: A TO POLSKA WŁAŚNIE !

Wszystkie sale lekcyjne zostały odświętnie udekorowane w kolory naszej flagi narodowej.

 Odbył się uroczysty apel szkolny, w którym uczniowie klasy VII przygotowani przez nauczyciela historii pana Andrzeja Nowaka zaprezentowali historię naszego hymnu narodowego.

Wysłuchaliśmy również popularnych w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej pieśni, które nie tylko zaśpiewali, ale również zainscenizowali uczniowie klas: IV, V A, V B, VI A, VI B
przygotowani przez panią Beatę Oryl.

 

 Obejrzeliśmy również prezentację zdjęć obrazujących naszą piękną Ojczyznę widzianą aparatami naszych uczniów. Największą ilość zdjęć na konkurs fotograficzny, który zorganizowała pani Hanna Wójcik – nauczyciel plastyki, zgłosili uczniowie klas młodszych.

Na szkolnym holu możemy również podziwiać wystawę zatytułowaną „Fryderyk Chopin w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę” , którą udostępniła nam Fundacja Krystyny Biegańskiej, za co szczególnie dziękujemy panu Witoldowi Biegańskiemu, absolwentowi naszej szkoły.

W okolicach dnia głównych obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę na każdej lekcji przedmiotowej uczniowie mieli okazję poznać sylwetki wybitnych polskich fizyków, matematyków, geografów, biologów … lub dowiedzieć się o rzeczach, które wzmacniają w nas poczucie dumy narodowej.

Przed nami jeszcze konkurs recytatorski, na którym będziemy mogli usłyszeć najpiękniejsze strofy opisujące piękno naszej ojczyzny.

Przez cały rok będziemy poznawać sylwetki wybranych, najwybitniejszych polskich artystów, które przygotują i przedstawią w formie wystawy poszczególne klasy.

 

„Tu, gdzie jest dom nasz, twój i mój, gdzie lasy są i rzeki nasze, gdzie każdy ojciec szedł na bój, gdzie Biały Orzeł na sztandarze. Gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzębem, gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał, gdzie wolna droga wiedzie w zboże, gdzie chwiejna trzcina na jeziorze. Tyś się tu rodził, ojciec i wuj, tu się rodziła twoja matka. Dziad orał ziemię, wdychał kurz, a jego dom to nędzna chatka. Gdzie klucz żurawi nad łąkami, gdzie Mysia Wieża ponad Gopłem, w Szczecinie biały transatlantyk, w morzu stalowy, czujny okręt. Gdzie wiosną słowik w krzakach gęstych, jesienią rżyska snute dymem, gdzie latem słońce nad Bałtykiem, a zimą świerszcze za kominem. Gdzie dom poety w Czarnolesie, gdzie nurtem śpiewnym płynie Wisła. Tu biały sad jest, czarny węgiel, tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna!

 

Tadeusz Kubiak „Tu wszędzie Polska

 

dodano: 16.11.2018
autor zdjęć: K. Grucela, M. Ściborska

Panorama szkoły

 

360o