• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

PROGRAM

XIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TAŃCA - GDAŃSK 2015 

 

24 marzec ( wtorek) SZKOŁA BALETOWA

- w godzinach przedpołudniowych przewidziany jest przyjazd uczestników, pedagogów 

 i jurorów

- godz.13.00-14.30 obiad w stołówce szkolnej

- godz. 15.00 sala baletowa im. Janiny Jarzynówny – Sobczak

Pierwsze spotkanie wszystkich osób związanych z konkursem wraz z zaproszonymi gośćmi

z dyrektorem konkursu Bronisławem Aubrecht Prądzyńskim i organizatorami. Uroczysta inauguracja konkursu, losowanie kolejności prezentacji, wręczenie dyplomów uczestnictwa.

- godz. 17.00-21.00 próbne lekcje według ustalonego grafiku (załącznik)

 

25 marzec( środa) SZKOŁA BALETOWA

I  e t a p  

- godz. 8.30 sala konferencyjna „Domu Tancerza”

Spotkanie dyrektora konkursu Bronisława Aubrecht Prądzyńskiego oraz wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Małgorzaty Borowiec z przewodniczącym i członkami jury.

-godz. 9.00 sala baletowa im. Janiny Jarzynówny –Sobczak

Lekcja konkursowa grupy młodszej dziewcząt

- godz.10.15 sala baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak

Lekcja konkursowa grupy średniej dziewcząt (Gr. A)

- godz.11.15 sala baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak

Lekcja konkursowa grupy średniej dziewcząt (Gr. B)

Wszystkie lekcje trwają po 50 min . Lekcje prowadzone są przez: gr. młodsza dziewcząt

W. Morawiec, akompaniament P. Zawada, gr. średnia dziewcząt D. Krysztoforska, akompaniament A.Niedźwiecka

- godz.12.45 sala baletowa im. J. Jarzynówny- Sobczak

Lekcja konkursowa grupy średniej chłopców

Lekcja trwa 40 min. Lekcja prowadzona jest przez A.M.Stasiewicza,akompaniament

N. Lendzioszek

Bezpośrednio po zakończonych lekcjach jurorzy oddają głosy na sali baletowej sekretarzowi jury.

PRZERWA OBIADOWA

 

- godz. 16.00 sala baletowa im. J. Jarzynówny- Sobczak

Lekcja konkursowa grupy starszych dziewcząt.

Lekcja prowadzona jest przez N. Fedorową, akompaniament I. Kos-Kowalczyk

 

- godz. 17.30 sala baletowa im. J. Jarzynówny- Sobczak

Lekcja konkursowa grupy starszej chłopców. Lekcję prowadzi K. Cieśla, akompaniament A.Łukaszczyk

Bezpośrednio po zakończonych lekcjach jurorzy oddają głosy na sali baletowej sekretarzowi jury.

 

26 marca ( czwartek ) SZKOŁA BALETOWA I OPERA BAŁTYCKA

 S z k o ł a  B a l e t o w a

 I  e t a p

- godz.10.00 sala baletowa im. J. Jarzynówny-Sobczak

Lekcja konkursowa grupy młodszej tańca współczesnego.

Bezpośrednio po zakończonej lekcji jurorzy oddają głosy na sali baletowej sekretarzowi jury.

 

- godz.11.30 sala baletowa im. J. Jarzynówny-Sobczak

Lekcja konkursowa grupy starszej tańca współczesnego.

Lekcje prowadzi K. Frąckowiak

Bezpośrednio po zakończonej lekcji jurorzy oddają głosy na sali baletowej sekretarzowi jury.

 

O p e r a   B a ł t y c k a

II  e t a p

- godz. 9.00 - 15.00 scena Opery Bałtyckiej

Próba sceniczna II etapu grupy młodszej dziewcząt oraz  grupy średniej dziewcząt

 i chłopców według wylosowanej kolejności (dokładny harmonogram prób scenicznych zostanie podany w środę 25.03.2015r.)

- godz. 16.00 scena Opery Bałtyckiej

II etap konkursu: prezentacje sceniczne grupy młodszej dziewcząt oraz grupy średniej dziewcząt i chłopców, według wylosowanej kolejności.

Bezpośrednio po obu prezentacjach w saloniku Opery Bałtyckiej jurorzy oddają głosy sekretarzowi jury.

27 marca (piątek) OPERA BAŁTYCKA

II e t a p

- godz. 9.00 - 15.00 scena Opery Bałtyckiej

Próba sceniczna II etapu grupy starszej dziewcząt i chłopców oraz kategorii tańca współczesnego grupy młodszej i starszej, według wylosowanej kolejności.

- godz. 16.00 scena Opery Bałtyckiej

II etap konkursu: prezentacje sceniczne grupy starszej dziewcząt i chłopców w kategorii tańca klasycznego, według wylosowanej kolejności.

PRZERWA

II etap konkursu: prezentacje sceniczne uczestników kategorii tańca współczesnego, według wylosowanej kolejności.

Bezpośrednio po obu prezentacjach w saloniku Opery Bałtyckiej jurorzy oddają głosy sekretarzowi jury.

Obrady jury po II etapie przewidziane są w szkole baletowej w godzinach późnowieczornych. Do III etapu konkursu dopuszczonych zostanie 1/3 wszystkich uczestników plus dodatkowo pięć osób wskazanych przez jury.

 

28 marca( sobota ) OPERA BAŁTYCKA

III  e t a p

- godz. 9.00 - 15.00 scena Opery Bałtyckiej

Próba sceniczna III etapu przebiegać będzie według wylosowanej kolejności z zachowaniem następującego podziału:

 1. kategoria tańca klasycznego grupa młodsza dziewcząt
 2. kategoria tańca klasycznego grupa średnia dziewcząt i chłopców.
 3. kategoria tańca klasycznego grupa starsza dziewcząt i chłopców
 1. kategoria tańca współczesnego gr. młodsza dziewcząt i chłopców
 2. kategoria tańca współczesnego gr. starsza dziewcząt i chłopców

- godz. 16.00 scena Opery Bałtyckiej

III etap konkursu: prezentacje sceniczne wszystkich uczestników konkursu dopuszczonych

do III etapu.

I część

Prezentacje sceniczne według wylosowanej kolejności z uwzględnieniem następującego porządku : jako pierwsza wystąpi grupa młodsza dziewcząt, następnie średnia dziewcząt i chłopców.

II część

 Prezentacje sceniczne według wylosowanej kolejności. Jako pierwsza zaprezentuje się grupa starsza dziewcząt i chłopców, następnie kategoria tańca współczesnego.

Bezpośrednio po obu prezentacjach w saloniku Opery Bałtyckiej jurorzy oddają głosy sekretarzowi jury.

Obrady jury odbędą się w sali konferencyjnej „Domu Tancerza” w godzinach wieczornych.

Jury ustali program Koncertu Galowego.

 

29 marca (niedziela) SZKOŁA BALETOWA I OPERA BAŁTYCKA

S z k o ł a  B a l e t o w a

- godz. 10.00 sala konferencyjna „Domu Tancerza”

Zebranie dyrektorów szkół i środowiska baletowego z jury celem omówienia poziomu zaprezentowanego przez uczestników konkursu oraz ewentualnych zmian w regulaminie.

O p e r a   B a ł t y c k a

- godz. 9.00-14.00 scena Opery Bałtyckiej

Próba Koncertu Galowego

- godz. 17.00 Koncert Galowy XIX Ogólnopolskiego Konkursu Tańca

Po koncercie odbędzie się spotkanie towarzyskie w salach recepcyjnych „Domu Tancerza”

 

Bronisław Aubrecht Prądzyński

     Dyrektor konkursu

pobierz: pdf

wczytywanie ...

 

Panorama szkoły

 

360o