• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

GRAND PRIX

przyznane jednej osobie spośród wszystkich uczestników biorących udział w Konkursie

dla artystycznej indywidualności XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Gdańsk 2013 .     

-Statuetka „Wojciech” patrona konkursu Wojciecha Wiesiołłowskiego w roli Hamleta

 

GŁÓWNE NAGRODY

- nagroda pieniężna ufundowana przez Prezydenta Miasta Gdańska dla uczestnika                 z najwyższą punktacją

-statuetka „Orfeusz” przedstawiająca patrona konkursu  przyznawana wszystkim laureatom I miejsc w obu kategoriach (fundatorem statuetek w grupie starszej w kategorii tańca klasycznego i współczesnego jest Marszałek Województwa Pomorskiego)

 

 

Laureaci II i III miejsc otrzymują pamiątkowy medal specjalnie zaprojektowany i wykonany na okoliczność Konkursu.  

 

Uczestnicy, którzy zdobyli I, II i III miejsce oraz nagrodę Grand Prix

otrzymują dyplom i tytuł „Laureata Konkursu".

 

Nagrody pieniężne dla pedagogów i choreografów,

których praca i zaangażowanie w przygotowanie uczestników, lekcji konkursowych oraz twórcze pomysły choreograficzne zostały najwyżej ocenione.

 Dwie statuetki „Orfeusza” przyznane przez jury i organizatorów dla osób, których wkład pracy         w organizację kolejnych Konkursów ma znaczący wpływ na kształtowanie ich wizerunku oraz tych, którzy poprzez swoje szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą podnoszą jego rangę.

 

Jury może nie przyznać nagrody w danej grupie lub dokonać innego podziału nagród.

 

Nagrody pozaregulaminowe:

- całoroczne stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczne dla laureatów najwyższych miejsc w Konkursie,

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego promuje laureatów na konkursy międzynarodowe,

-Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci przyznaje nagrody dla najlepszych uczestników w każdej grupie       w postaci nominacji do grona stypendystów,

co umożliwia dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach i warsztatach baletowych oraz innych przedsięwzięciach służących rozwojowi,

- nagroda publiczności

Panorama szkoły

 

360o