• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TAŃCA - GDAŃSK 2013

 

 

14 KWIETNIA ( niedziela) SZKOŁA BALETOWA

- w godzinach przedpołudniowych przewidziany jest przyjazd uczestników, pedagogów

i gości

- godz.13.00-14.30 obiad w stołówce szkolnej

- godz. 15.00 sala baletowa im. Janiny Jarzynówny – Sobczak

Pierwsze spotkanie wszystkich osób związanych z konkursem wraz z zaproszonymi gośćmi
z dyrektorem konkursu Bronisławem Aubrecht Prądzyńskim i organizatorami. Uroczysta inauguracja konkursu, losowanie kolejności prezentacji, wręczenie dyplomów uczestnictwa.

- godz. 16.30-19.00 próbne lekcje według ustalonego grafiku.

 

15 KWIETNIA ( poniedziałek) SZKOŁA BALETOWA

I  e t a p  

- godz. 8.30 sala konferencyjna „Domu Tancerza”

Spotkanie dyrektora konkursu Bronisława Aubrecht Prądzyńskiego oraz przedstawiciela Centrum Edukacji Artystycznej Pani Małgorzaty Borowiec z przewodniczącym i członkami jury.

-godz. 9.00 sala baletowa im. Janiny Jarzynówny –Sobczak

Lekcja konkursowa grupy młodszych dziewcząt (Gr. A)

- godz.9.55 sala baletowa im. Janiny Jarzynówny-Sobczak

Lekcja konkursowa grupy młodszych dziewcząt (Gr. B)

Obie lekcje trwają do 45 min i prowadzone są przez A. Linnik ,akompaniament T.Orłowska

Bezpośrednio po zakończonych lekcjach jurorzy oddają głosy na sali baletowej sekretarzowi jury.

- godz.11.30 sala baletowa im. J. Jarzynówny- Sobczak

Lekcja konkursowa grupy młodszych chłopców

Lekcja trwa do 40 min i prowadzona jest przez A. Białobrzeską ,akompaniament M. Joczyn

- godz.12.20 sala baletowa im. J. Jarzynówny-Sobczak

Lekcja konkursowa  grupy średnich chłopców.

Lekcja trwa do 40 min i prowadzona jest przez R. Baranowskiego ,akompaniament S.Badziągowski

Bezpośrednio po zakończonych lekcjach jurorzy oddają głosy na sali baletowej sekretarzowi jury.

PRZERWA OBIADOWA

 

- godz. 15.30 sala baletowa im. J. Jarzynówny- Sobczak

Lekcja konkursowa grupy średnich dziewcząt.

Z uwagi na dużą ilość uczestników w tej grupie, czas lekcji zostaje zwiększony do 60 min.

Lekcja prowadzona jest przez A. Jankowską- Dobrowolską, akompaniament T.Bartoszek

Bezpośrednio po zakończonej lekcji jurorzy oddają głosy na sali baletowej sekretarzowi jury.

 

- godz. 17.15 sala baletowa im. J. Jarzynówny- Sobczak

Lekcja konkursowa tańca klasycznego kategorii tańca współczesnego (Gr. A)

- godz. 17.55 sala baletowa im. J. Jarzynówny- Sobczak

Lekcja konkursowa tańca klasycznego kategorii tańca współczesnego (Gr. B)

Każda z lekcji trwa do 40 min. i prowadzona jest przez B.Sękale akompaniament A.Łukaszczyk

Bezpośrednio po zakończonych lekcjach jurorzy oddają głosy na sali baletowej sekretarzowi jury.

 

16 KWIETNIA ( wtorek ) SZKOŁA BALETOWA I OPERA BAŁTYCKA

 S z k o ł a  B a l e t o w a

 I  e t a p

- godz.9.30 sala baletowa im. J. Jarzynówny- Sobczak

Lekcja konkursowa grupy starszych dziewcząt

Lekcja trwa do 60 min i prowadzona jest przez I. Tarasiewicz ,akompaniament P. Zawada

Bezpośrednio po zakończonej lekcji jurorzy oddają głosy na sali baletowej sekretarzowi jury.

 

- godz.10.45 sala baletowa im. J. Jarzynówny- Sobczak

Lekcja konkursowa grupy starszych chłopców

Lekcja trwa do 45 min i prowadzona jest przez H. Jeża ,akompaniament D.Rzążewska

Bezpośrednio po zakończonej lekcji jurorzy oddają głosy na sali baletowej sekretarzowi jury.

 

- godz.11.45 sala baletowa im. J. Jarzynówny- Sobczak

Lekcja konkursowa kategorii tańca współczesnego.

Lekcja trwa do 50 min. i prowadzona jest przez K. Frąckowiak

 

O p e r a   B a ł t y c k a

II  e t a p

- godz. 9.00- 15.00 scena Opery Bałtyckiej

Próba sceniczna II etapu grupy młodszych dziewcząt i chłopców oraz średnich dziewcząt

 i chłopców, według wylosowanej kolejności( na dzień przed próbą zostanie podany dokładny czasowy harmonogram prób scenicznych)

- godz. 16.00 scena Opery Bałtyckiej

II etap konkursu: prezentacje sceniczne grupy młodszych dziewcząt i chłopców, według wylosowanej kolejności.

PRZERWA 20 MINUT

II etap konkursu: prezentacje sceniczne grupy średnich dziewcząt i chłopców, według wylosowanej kolejności

Bezpośrednio po obu prezentacjach w saloniku Opery Bałtyckiej jurorzy oddają głosy sekretarzowi jury.

 

17 KWIETNIA (środa ) OPERA BAŁTYCKA

II e t a p

- godz. 9.00-14.00 scena Opery Bałtyckiej

Próba sceniczna II etapu grupy starszych dziewcząt i chłopców oraz kategorii tańca współczesnego, według wylosowanej kolejności.

- godz. 16.00 scena Opery Bałtyckiej

II etap konkursu: prezentacje sceniczne grupy starszych dziewcząt i chłopców, według wylosowanej kolejności.

PRZERWA 20 MINUT

II etap konkursu: prezentacje sceniczne kategorii tańca współczesnego, według wylosowanej kolejności.

Bezpośrednio po obu prezentacjach w saloniku Opery Bałtyckiej jurorzy oddają głosy sekretarzowi jury.

Obrady jury po II etapie przewidziane są w szkole baletowej w godzinach późnowieczornych.

 

 

18 KWIETNIA ( czwartek ) OPERA BAŁTYCKA

III e t a p

- godz. 9.00-14.00 scena Opery Bałtyckiej

Próba sceniczna III etapu przebiegać będzie według wylosowanej kolejności z zachowaniem następującego podziału:

 1. grupa młodszych dziewcząt i chłopców
 2. grupa średnich dziewcząt i chłopców.
 3. grupa starszych dziewcząt i chłopców
 4. kategoria tańca współczesnego

- godz. 16.00 scena Opery Bałtyckiej

III etap konkursu: prezentacje sceniczne wszystkich konkursowiczów dopuszczonych

do III etapu.

I część

Prezentacje sceniczne według wylosowanej kolejności z uwzględnieniem następującego porządku : jako pierwsza wystąpi grupa młodszych dziewcząt i chłopców, następnie średnich dziewcząt
i chłopców.

II część

 Prezentacje sceniczne według wylosowanej kolejności. Jako pierwsza zaprezentuje się grupa starszych dziewcząt i chłopców, następnie kategoria tańca współczesnego.

Bezpośrednio po obu prezentacjach w saloniku Opery Bałtyckiej jurorzy oddają głosy sekretarzowi jury.

Obrady jury odbędą się w sali konferencyjnej „Domu Tancerza” w godzinach późnowieczornych.

Jury ustali program Koncertu Galowego.

 

19 KWIETNIA (piątek) SZKOŁA BALETOWA I OPERA BAŁTYCKA

S z k o ł a  B a l e t o w a

- godz. 10.00 sala konferencyjna „Domu Tancerza”

Zebranie środowiska baletowego oraz dyrektorów szkół, jury: celem omówienia poziomu zaprezentowanego przez uczestników konkursu, ew. zmian w regulaminie oraz wstępne opracowanie regulaminu wprowadzanej do konkursu kategorii tańca charakterystycznego.

 

O p e r a   B a ł t y c k a

- godz. 9.00-14.00 scena Opery Bałtyckiej

Próba Koncertu Galowego

- godz. 17.00 Koncert Galowy XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Tańca

Po koncercie odbędzie się spotkanie towarzyskie w salach recepcyjnych „Domu Tancerza”

 

 

Bronisław Aubrecht Prądzyński

     Dyrektor konkursu

Panorama szkoły

 

360o