Opublikowano: 26 października 2020

Szanowni Państwo, w dniu 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem informujemy, że od środy 28.10 szkoła pracować będzie w trybie nowego planu lekcji. Lekcje we wtorek 27.10 odbywają się według dotychczasowego planu w trybie zdalnym.

Od środy w klasach podstawowych (I- V) wszystkie lekcje realizowane będą zdalnie poprzez platformę Microsoft Teams.

Zgodnie z regulacją znajdująca się w  § 2b ust. 4 nowego rozporządzenia, od poniedziałku 2.11 klasom licealnym ( VI-IX) umożliwiamy naukę tańca klasycznego stacjonarnie.

Rodziców uczniów klas licealnych planujących udział w lekcjach tańca w szkole zobowiązujemy do dostarczenia deklaracji z wyrażoną zgodą na udział w tych zajęciach. Deklaracje te mogą być dostarczone do szkolnego sekretariatu w formie papierowej przez ucznia lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@szkolabaletowa.pl .

Od godz. 15.00 w niedzielę 1.11 uruchamiamy możliwość przyjazdu do internatu wychowankom klasach licealnych.

Dyrekcja Szkoły
← Powrót do listy