Opublikowano: 6 listopada 2020

Drodzy uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły,

W dniu 5 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1960 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W nawiązaniu do powyższego rozporządzenia informujemy, że w następnym tygodniu,
tzn. od 9 do 13 listopada br. organizacja zajęć dydaktycznych w naszej szkole pozostaje niezmieniona. Ujęte w planie zajęcia zawodowe dla klas VI – IX w dalszym ciągu odbywać się
będą w systemie stacjonarnym na terenie szkoły.
W zajęciach prowadzonych na żywo w sali baletowej uczniowie pozostający w domach mogą uczestniczyć za pośrednictwem przekazu video na platformie Microsoft Teams.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejma prośbą o bardzo odpowiedzialne i racjonalne podchodzenie do możliwości uczestniczenia w zajęciach organizowanych na terenie szkoły. Wszelkie podejrzenia o możliwość kontaktu z osobą zarażoną lub objawy zapowiadające początek niezidentyfikowanej infekcji proszę traktować jako potencjalne zagrożenie dla ucznia i innych osób towarzyszących.

Oświadczenia rodziców o wyrażonej zgodzie na udział swojego dziecka w zajęciach stacjonarnych
i dostarczone do sekretariatu szkoły zachowują swoją ważność.

11 listopada, tzn. w środę, z uwagi na święto narodowe – dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

O zmianach w sposobie nauczania po 13 listopada poinformujemy Państwa
w kolejnym komunikacie.
← Powrót do listy