Pedagog szkolny

Do głównych zadań, jakie podejmuje w naszej szkole pedagog należą:

organizacja i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych szkoły

mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych

działania profilaktyczne zapobiegające podejmowaniu zachowań ryzykownych i sięganiu po środki psychoaktywne

zajęcia intrerakcyjne w klasach

współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom i młodzieży

koordynacja działań związanych z kierowaniem uczniów na badania w kierunku dysleksji oraz na konsultacje z psychologiem

Psycholog

Psycholog pełniący dyżury w naszej szkole:

prowadzi konsultacje osobiste dla uczniów i rodziców

przeprowadza badania psychologiczne w kierunku dysleksji, depresji , deficytów uwagi

prowadzi warsztaty w klasach

Jeżeli masz problemy w szkole, w domu, jeżeli nie radzisz sobie z nauką, jeśli jesteś smutny, przygnębiony, brakuje Ci sił i motywacji lub szukasz pomocy z innego powodu ZGŁOŚ SIĘ DO NAS. Czekamy… .

 

Magdalena Szalina – pedagog
Beata Kurylonek – psycholog