Wyniki rekrutacje na rok szkolny 2020/2021

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

 

  1. Emilia Adamowicz
  2. Misza Baczewski
  3. Hanna Jednoralska
  4. Oliwia Lipska
  5. Lena Lurka
  6. Liliana Marcysiak
  7. Bartosz Michalski
  8. Aleksandra Natkańska
  9. Julia Pater
  10. Katarzyna Radzewicz
  11. Krystian Siwiec
  12. Blanka Stańczak
  13. Julia Szymańczuk
  14. Maria Woszczak
  15. Larysa Zejfert

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO KLAS PROGRAMOWO WYŻSZYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

 

DO KLASY III OSB

 1. Agata Basendowska

DO KLASY IV OSB

 1. Julia Dąbrowska

 2. Judyta Jarzembińska

 3.   Julia Sroczyńska

   

DO KLASY VII OSB

 1. Gabriela Majtyka

 2. Marta Wróbel

O przyjęcie do klasy I szkoły baletowej może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym skończy klasę trzecią szkoły podstawowej.

Możliwe jest również przyjęcie kandydata do klasy programowo wyższej niż pierwsza szkoły baletowej, pod warunkiem  zdania egzaminu kwalifikacyjnego.

Żeby przystąpić do rekrutacji, trzeba dostarczyć do sekretariatu wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z odpowiednimi załącznikami (szczególną uwagę prosimy zwrócić na zaświadczenie od lekarza ortopedy). Następnie należy zgłosić się do szkoły w wyznaczonym dniu rekrutacji.  regulamin rekrutacji

Dokumenty należy  złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać mailowo sekretariat@szkolabaletowa.pl od 2 marca do 16 czerwca2020 r.

 

Podczas rekrutacji wszyscy kandydaci powinni posiadać strój, który umożliwi naszym pedagogom dokładnie obejrzenie całej sylwetki. Ważne jest również to, aby dziewczynki miały spięte włosy, a tym samym odsłonięte kark i czoło.

 

OCZEKIWANE PREDYSPOZYCJE KANDYDATA NA UCZNIA:

– ukończona III klasa szkoły podstawowej,
– smukła i proporcjonalna budowa ciała,
– zamiłowanie do tańca,
– dobre poczucie rytmu

PRZEBIEG NAUKI: 9 LAT

– pion podstawowy (klasy IV – VIII)
– pion licealny

ABSOLWENCI SZKOŁY UZYSKUJĄ:

– dyplom zawodowego tancerza,
– prawo do egzaminu maturalnego,
– kontynuowanie nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów,
– uprawnienia do ubiegania się o prace w teatrach operowych i muzycznych w Polsce i poza granicami kraju,

PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI SZKOŁA ZAPEWNIA:

– twórczą atmosferę,
– indywidualne podejście w kształtowaniu osobowości artystycznej
– bezpośredni kontakt z doświadczonymi pedagogami,
– udział w koncertach szkolnych, spektaklach, w praktykach scenicznych w Operze Bałtyckiej,
– udział w Festiwalach i w konkursach baletowych w Polsce i za granicą

PODSTAWOWY CEL UKOŃCZENIA SZKOŁY:

– wszechstronne przygotowanie w zakresie technik baletowych
– kształtowanie kontroli i samodyscypliny, charakteru,
– znakomite przygotowanie fizyczne,
– ogólna wiedza o sztuce,
– ubieganie się o pracę w PROFESJONALNYCH zespołach baletowych

ZAŁĄCZNIKI:

– regulamin rekrutacji (pobierz dokument w formie PDF),
– wniosek o przyjęcie do szkoły (pobierz dokument w formie PDF),
– podanie o przyjęcie do internatu znajdującego się przy szkole (pobierz dokument w formie PDF),