Opublikowano: 24 lipca 2020

 Po odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty zapraszamy do sekretariatu szkoły 31 lipca oraz od 3 do 7 sierpnia w godzinach 8.30 – 12.30. Odbiór świadectw maturalnych od 11 sierpnia w godzinach 8.30 – 12.30 również w sekretariacie szkoły.

 
← Powrót do listy