Opublikowano: 24 października 2019

14 października z  okazji Dnia Edukacji Narodowej  – polskiego  święta wszystkich pracowników oświaty, otrzymaliśmy od naszych wychowanków wiele ciepłych, serdecznych i… oryginalnych życzeń oraz przecudnych dowodów sympatii: własnoręcznie przygotowanych słodkości  i przeurokliwych laurek. Były też prezentacje sceniczne przygotowane przez wszystkie klasy i  inspirowane codziennym, szkolnym życiem, przypominające nauczycielom w zabawny sposób np., że „przerwa jest dla ucznia!”

Na koniec  sympatycznego spotkania całej społeczności szkolnej Samorząd Uczniowski złożył wszystkim pracownikom piękne życzenia i wręczył, zamiast tradycyjnego kwiatka, urodziwe dary jesieni – piękne, kolorowe jabłka z wpiętymi życzeniami:

„ Dla pracowników oświaty

My uczniowie mamy dar,

Lecz nie kwiaty.

Coś zdrowego i pysznego,

Witamin moc dającego.”

   Za pracę w ostatnim roku, a szczególnie jej efekty, Dyrektor Szkoły  Pan Sławomir Gidel uhonorował  Nagrodą Dyrektora następujących pedagogów: Justynę Buczko, Hannę Golnau, Aleksandrę Goździk, Katarzynę Grucelę,  Agatę Lechowicz,  Małgorzatę  Nieznańską, Piotra Janczarskiego, Andrzeja Nowaka oraz Pawła Zawadę.

    Obecny na uroczystości wizytator regionalny CEA Pan Jacek Markanicz wręczył nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej Panom Andrzejowi  Morawcowi  i Andrzejowi  Markowi  Stasiewiczowi.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy !
← Powrót do listy