Opublikowano: 1 września 2020

Informacje dla rodziców i uczniów

Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej

na rok szkolny 2020-2021

1 – W szkole jest możliwość wykupienia obiadów, drugich śniadań i podwieczorków

dla uczniów:

Cena obiadu 5,50 zł x ilość dni w miesiącu

Cena II śniadania 2 zł x ilość dni w miesiącu

Cena podwieczorku 2,50 zł x ilość dni w miesiącu

2 – Zalecane są płatności na konto

Numer konta 89 1010 1140 0109 7913 9134 0100

NBP – Okręgowy Oddział w Gdańsku

Płatności do 10 dnia – każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

W tym roku NOWOŚĆ. Odchodzimy od kart obiadowych.

Wszystkie zgłoszenia posiłków (w pierwszych dniach m-ca):

mailowo (kasa@szkolabaletowa.pl lub telefonicznie nr tel.58 341 76 97 wew.419, 415

3 – W razie choroby lub innych okoliczności można odwołać posiłki do godz. 9 danego

dnia, wtedy nadpłata przechodzi na miesiąc następny.

Jeżeli posiłek nie będzie odwołany w tym czasie, niestety nie będzie można go odliczyć.

4 – Uczniowie zakwaterowani w internacie dokonują płatności również

na w/w konto do 10 dnia – każdego miesiąca

Cena całodziennego wyżywienia 15 zł x ilość dni w miesiącu

+ stała opłata za zakwaterowanie 100 zł.

5 – Płatności na Radę Rodziców na konto:

Numer konta Rady Rodziców 23 1090 1098 0000 0001 0584 3233

SANTANDER BANK w Gdańsku

Wysokość wpłat składek na Radę Rodziców w tym roku szkolnym zostanie ustalona po wybraniu nowej Rady.
← Powrót do listy