Opublikowano: 20 maja 2020

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2020 r. wyrażamy gotowość zorganizowania na terenie szkoły konsultacji z uczącymi pedagogami,
zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.

Terminy rozpoczęcia konsultacji:

    • od 25 maja br.

           –  dla uczniów klasy V (ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów zdawanych
               na egzaminie ósmoklasisty),

            – dla uczennic klasy IX ( konsultacje z przedmiotów zdawanych na maturze i zajęcia                              zawodowe praktyczne przygotowujące do egzaminu dyplomowego),

    • od 1 czerwca br. dla uczniów wszystkich klas.

Planowane konsultacje należy rozumieć jako możliwość spotkania z pedagogiem w celu zaliczenia, poprawienia oceny z danego przedmiotu lub objaśnienia i przeanalizowania poprawności wykonania ćwiczenia lub kombinacji ćwiczeń wykonywanych w określonej technice tańca.

Rodzice zainteresowani udziałem swojego dziecka w konsultacjach powinni zgłaszać taką potrzebę poprzez idziennik do pedagogów prowadzących zajęcia (wzór zgłoszenia udziału ucznia w konsultacjach poniżej). Na podstawie zebranych informacji przygotujemy plan konsultacji,  który zostanie opublikowany na naszej stronie.

Jednocześnie informujemy, że nadal prowadzone będą zajęcia zdalnego nauczania zgodnie z dotychczasowym planem i są to obowiązkowe lekcje dla wszystkich naszych uczniów.

W związku z uruchomieniem możliwości uczestniczenia naszych uczniów w konsultacjach, będzie możliwe również zakwaterowanie zainteresowanych w szkolnym internacie,
na warunkach i w zgodzie z obowiązującymi przepisami i wskazaniami sanitarno-epidemiologicznymi. Rodzice zainteresowani zakwaterowaniem swojego dziecka w internacie powinni zgłosić to w formie elektronicznej na adres mailowy do sekretariatu lub bezpośrednio do kierownika internatu.

*** Wzór zgłoszenia ucznia w konsultacjach

Imię nazwisko rodzica …………………………………………………………………………………………………………………….

Wnoszę o umożliwienie mojemu dziecku ……………………………………………………….………………………………

uczniowi/uczennicy klasy ……………………………. udziału w konsultacjach z przedmiotu …………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Podpis

 

Wytyczne dla uczniów – PDF

Wytyczne dla nauczycieli – PDF

Wytyczne dla wychowanków internatu – PDF

Wytyczne dla rodziców wychowanków internatu – PDF 

Wytyczne dla wychowawców internatu – PDF
← Powrót do listy