Opublikowano: 14 kwietnia 2021

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

informujemy, że od 19 kwietnia br. na terenie szkoły dla uczniów wszystkich klas będą prowadzone konsultacje z przedmiotów zawodowych i wybranych przedmiotów ogólnych, które wchodzą w skład egzaminów ósmoklasisty i maturalnego. Stacjonarne konsultacje oraz pozostałe zajęcia prowadzone online odbywać się będą według aktualnego planu lekcji.

Link do aktualnego planu lekcji

W zajęciach prowadzonych w klasach lekcyjnych i w salach baletowych uczniowie pozostający w domach będą mogli uczestniczyć za pośrednictwem przekazu video na platformie Microsoft Teams.

Internat dla naszych wychowanków będzie czynny od niedzieli, 18 kwietnia br.

Przez cały tydzień zamieszkujący w internacie wychowankowie objęci są opieką pedagogiczną oraz korzystają z posiłków przygotowywanych w szkolnej stołówce, Sugerujemy jednocześnie, aby z uwagi na trudny czas pandemii pozostawali w nim uczniowie tylko w te dni, kiedy w szkole organizowane są dla nich zajęcia stacjonarne.

Prosimy o bardzo świadome i odpowiedzialne podchodzenie do możliwości uczestniczenia w  organizowanych na terenie szkoły konsultacjach. Wszelkie podejrzenia związane z ewentualnym kontaktem z osobą zarażoną lub objawy zapowiadające początek niezidentyfikowanej choroby proszę traktować jako potencjalne zagrożenie dla ucznia i innych osób towarzyszących.

                                                                                                           Dyrekcja Szkoły
← Powrót do listy