Opublikowano: 26 stycznia 2021

Drodzy uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły,


od 1 lutego br. wprowadzamy nowy plan lekcji i w wielu przypadkach – zmianę sposobu nauczania zajęć zawodowych.

Już we wszystkich klasach prowadzone będą na terenie szkoły stacjonarne konsultacje z przedmiotów zawodowych. Zostały one ujęte w ogólnym planie lekcyjnym każdej klasy i dodatkowo zaznaczone kolorem żółtym.

Uczniowie, których w bieżącym roku szkolnym obowiązują egzaminy zewnętrzne, tzn. klasy V i  IX, kontynuować będą spotkania w szkole na  wybranych lekcjach ogólnokształcących.

Ujęte w planie zajęcia ogólnokształcące dla pozostałych klas w dalszym ciągu odbywać się będą w systemie online.

W zajęciach prowadzonych w klasach lekcyjnych i w salach baletowych uczniowie pozostający w domach będą mogli uczestniczyć za pośrednictwem przekazu video na platformie Microsoft Teams.

 Wyświetl nowy plan lekcji

Uczniów klas I – IV zainteresowanych udziałem w organizowanych zajęciach prosimy o dostarczenie do szkolnego sekretariatu oświadczenia rodziców o  zgodzie na udział swojego dziecka w zajęciach stacjonarnych.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o bardzo racjonalne podchodzenie do możliwości uczestniczenia w zajęciach organizowanych na terenie szkoły. Wszelkie podejrzenia o możliwość  kontaktu z osobą zarażoną lub objawy zapowiadające początek niezidentyfikowanej choroby proszę traktować 
jako potencjalne zagrożenie dla ucznia i innych osób towarzyszących.

Przez cały tydzień wychowankowie internatu objęci są opieką pedagogiczną oraz możliwością korzystania z posiłków przygotowywanych w szkolnej stołówce, ale z uwagi na trudny czas pandemii sugerujemy, aby pozostawali w nim uczniowie tylko w te dni, kiedy w szkole organizowane są dla nich zajęcia stacjonarne.
← Powrót do listy