Płatności dokonać należy do 10 dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.

Zmiana terminu płatności możliwa jest po złożeniu odpowiedniego podania do dyrekcji szkoły.

Opłata za internat zawiera stawkę żywieniową 15 zł za każdy dzień w miesiącu (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja) + stała opłata za zakwaterowanie w wysokości 100 zł. miesięcznie.

 

Uprzejmie prosimy aby opłaty za internat dokonywać przelewem na konto:

NBP Odział okręgowy w Gdańsku 89 1010 1140 0109 7913 9134 0100