Opublikowano: 13 marca 2020

Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju wymusiła na rządzie działania, których efektem jest m. in. zamknięcie szkół. Przypominamy i prosimy, aby w obawie o swoje zdrowie, ograniczyć do niezbędnego minimum opuszczanie własnego domu. Pamiętajcie! Przerwa w zajęciach edukacyjnych to nie kolejny, wolny dla Was czas. Wykorzystajcie każdą minutę na samokształcenie, nadrobienie zaległości i wywiązywanie się z zadań przesłanych Wam przez nauczycieli. Wszyscy chcemy przetrwać ten trudny czas w zdrowiu i maksymalnie ograniczyć opóźnienia w realizacji programu nauczania przewidzianego dla Was na ten rok.

Od najbliższej środy, tzn. 18 marca uruchamiamy dla naszych uczniów platformę edukacyjną online
w oparciu o Microsoft Office. Instruktaż obsługi powyższej aplikacji zostanie opublikowany
przez idziennik. Wszystkie klasy (oprócz I, II A i II B) już posiadają dostęp do tej platformy.
Klasom I i II konta zostaną utworzone.

W przypadku problemów związanych z zalogowaniem się na idziennik prosimy o kontakt mailowy: pjanczarski@szkolabaletowa.pl.
← Powrót do listy