Opublikowano: 25 sierpnia 2020

OTWARCIE INTERNATU

Pragniemy poinformować, że Internat czynny będzie od

niedzieli 30.08.2020 r. od godziny 17.00.

Wychowankowie przybywający do internatu w dniu 30.08.2020 proszeni są o wcześniejsze przesłanie informacji o przyjeździe na adres mailowy: internat@szkolabaletowa.pl

Wychowanków prosimy o wyraźne ograniczenie liczby przywożonych rzeczy (zgodnie z wytycznymi ) oraz zaopatrzenie się w odpowiednią ilość maseczek ochronnych.

Równocześnie informujemy, że w dniu przyjazdu, na teren placówki zostaną wpuszczeni jedynie rodzice wychowanków po raz pierwszy zamieszkujących w internacie.

Pozostali rodzice będą mogli wejść na teren internatu jedynie na czas niezbędny do pomocy swoim dzieciom we wniesieniu bagaży.

Na stronie internetowej szkoły ( zakładka INTERNAT) znajdą Państwo wszelkie niezbędne formularze wymagane do zakwaterowania dziecka w internacie. Prosimy o ich pobranie, wypełnienie, zeskanowanie i odesłanie na adres poczty mailowej internatu najpóźniej do dnia 7.09.2020 r.

  • Wychowanek w dniu przyjazdu jest zobowiązany przekazać wypełnione przez rodzica lub opiekuna Oświadczenie Covid, znajdujące się w zakładce dokumenty procedury w czasie pandemii koronawirusa w roku szkolnym 2020/2021.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na portalu Facebook, za pośrednictwem których na bieżąco informować będziemy o /wszelkich nowych zasadach związanych z funkcjonowaniem internatu.
← Powrót do listy