Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/21

Członkowie

Komisja Rewizyjna

Numer konta Rady Rodziców

BZ WBK 5 o/Gdańsk

23 1090 1098 0000 0001 0584 3233