Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
odbędzie się 
21 maja 2021 r.  od godz. 16.00 (piątek)
 i 9 czerwca (środa)

Zapraszamy
na spotkanie online
18 maja

na którym krótko zaprezentujemy szkołę i odpowiemy na nurtujące pytania.

Zapisz się, wypełniając formularz obok,

 

 

 szczegółowe informacje z linkiem do spotkania i zasadami wyślemy na 24 przed ustalonym terminem.

  Szczegółowe informacje z linkiem do spotkania i zasadami wyślemy na 24 godziny przed ustalonym terminem.

  Nie ulegają zmianie ogólne zasady przyjęcia do naszej szkoły związane
  ze sprawdzeniem posiadanych przez kandydata predyspozycji oraz wiekiem

   O przyjęcie do klasy I szkoły baletowej może ubiegać się kandydat, który w tym roku szkolnym skończy klasę trzecią szkoły podstawowej.

  Możliwe jest również przyjęcie kandydata do klasy programowo wyższej niż pierwsza szkoły baletowej,  pod warunkiem  zdania egzaminu kwalifikacyjnego.

  Żeby przystąpić do rekrutacji, należy przesłać do sekretariatu wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły na adres sekretariat@szkolabaletowa.pl. Następnie zgłosić się do szkoły w wyznaczonym dniu rekrutacji.  regulamin rekrutacji

  W trakcie procesu rekrutacji dołożymy wszelkich starań, aby zachować optymalne warunki sanitarno-epidemiologiczne  chroniące kandydatów oraz członków komisji rekrutacyjnej przed zarażeniem coronavirusem.

  W związku z powyższym skontaktujemy się telefonicznie z rodzicami kandydata i ustalimy godzinę, na którą powinien stawić się w szkole. Z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną, bardzo prosimy  o przybycie do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną.

  Na teren szkoły na czas prowadzonego badania przydatności kandydata mogą wejść tylko dwie osoby towarzyszące – rodzice/ prawni opiekunowie.
  Osoby wchodzące do budynku Szkoły zobligowane są do dezynfekcji rąk płynem odkażającym znajdującym się przy wejściu oraz zakrywania ust i nosa.

   

  Wszyscy kandydaci powinni posiadać strój,  który umożliwi naszym pedagogom dokładnie obejrzenie całej sylwetki. Ważne jest również to, aby dziewczynki miały spięte włosy, a tym samym odsłonięte kark i czoło. W trakcie trwania badania przydatności  dozwolone jest zdjęcie maseczki przez kandydata.

  Prosimy o bardzo świadome i odpowiedzialne podchodzenie do możliwości uczestniczenia  w  organizowanych na terenie szkoły rekrutacjach. Wszelkie podejrzenia związane
  z ewentualnym kontaktem z osobą zarażoną, objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych lub objawy zapowiadające początek niezidentyfikowanej choroby swojego dziecka proszę traktować jako potencjalne zagrożenie dla  innych osób towarzyszących.

  OCZEKIWANE PREDYSPOZYCJE KANDYDATA NA UCZNIA:

  – ukończona III klasa szkoły podstawowej,
  – smukła i proporcjonalna budowa ciała,
  – zamiłowanie do tańca,
  – dobre poczucie rytmu

  PRZEBIEG NAUKI:

  – nauka w naszej szkole jest bezpłatna i trwa 9 lat. Dla obywateli Unii Europejskiej również jest bezpłatna,

  -obejmuje przedmioty artystyczne oraz kształcenie ogólne w zakresie wszystkich przedmiotów obowiązujących w szkole podstawowej (od klasy IV) oraz liceum,

  – uczniowie przystępują do wszystkich obowiązujących egzaminów zewnętrznych,
  w tym ósmoklasisty i maturalnego,
  – przez cały okres edukacji nauczamy języka angielskiego i francuskiego,
  – głównym przedmiotem artystycznym jest taniec klasyczny, a na różnych etapach nauki dochodzą: taniec współczesny, ludowy i charakterystyczny, dawny, hip-hop, partnerowanie oraz techniki uzupełniające,
  – kształcenie artystyczne  uzupełniają  przedmioty teoretyczne: rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne oraz historia tańca,
  – na zakończenie edukacji uczniowie zdają zawodowy egzamin dyplomowy.

   

  ABSOLWENCI SZKOŁY UZYSKUJĄ:

  – dyplom zawodowego tancerza,
  – prawo do egzaminu maturalnego,
  – kontynuowanie nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów,
  – uprawnienia do ubiegania się o prace w teatrach operowych i muzycznych w Polsce                  i poza granicami kraju,

  PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI SZKOŁA ZAPEWNIA:

  – twórczą atmosferę,
  – indywidualne podejście w kształtowaniu osobowości artystycznej
  – bezpośredni kontakt z doświadczonymi pedagogami,
  – udział w koncertach szkolnych, spektaklach, w praktykach scenicznych w Operze Bałtyckiej,
  – udział w Festiwalach i w konkursach baletowych w Polsce i za granicą

  – dla uczniów pochodzących z innych miejscowości zapewniamy miejsce w szkolnym internacie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

  PODSTAWOWY CEL UKOŃCZENIA SZKOŁY:

  – wszechstronne przygotowanie w zakresie technik baletowych
  – kształtowanie kontroli i samodyscypliny, charakteru,
  – znakomite przygotowanie fizyczne,
  – ogólna wiedza o sztuce,
  – ubieganie się o pracę w PROFESJONALNYCH zespołach baletowych

  ZAŁĄCZNIKI:

  – regulamin rekrutacji (pobierz dokument w formie PDF),
  – wniosek o przyjęcie do szkoły (pobierz dokument w formie PDF),
  – podanie o przyjęcie do internatu znajdującego się przy szkole (pobierz dokument w formie PDF),