•  
  •  

 

OCZEKIWANE PREDYSPOZYCJE KANDYDATA NA UCZNIA:
– ukończona III klasa szkoły podstawowej,
– smukła i proporcjonalna budowa ciała,
– zamiłowanie do tańca,
– dobre poczucie rytmu

PRZEBIEG NAUKI:

– nauka w naszej szkole jest bezpłatna i trwa 9 lat. Dla obywateli Unii Europejskiej również jest bezpłatna,
-obejmuje przedmioty artystyczne oraz kształcenie ogólne w zakresie wszystkich przedmiotów obowiązujących w szkole podstawowej (od klasy IV) oraz liceum,
– uczniowie przystępują do wszystkich obowiązujących egzaminów zewnętrznych,
w tym ósmoklasisty i maturalnego,
– przez cały okres edukacji nauczamy języka angielskiego i francuskiego,
– głównym przedmiotem artystycznym jest taniec klasyczny, a na różnych etapach nauki dochodzą: taniec współczesny, ludowy i charakterystyczny, dawny, hip-hop, partnerowanie oraz techniki uzupełniające,
– kształcenie artystyczne  uzupełniają  przedmioty teoretyczne: rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne oraz historia tańca,
– na zakończenie edukacji uczniowie zdają zawodowy egzamin dyplomowy.

ABSOLWENCI SZKOŁY UZYSKUJĄ:

– dyplom zawodowego tancerza,
– prawo do egzaminu maturalnego,
– kontynuowanie nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów,
– uprawnienia do ubiegania się o prace w teatrach operowych i muzycznych w Polsce i poza granicami kraju,

PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI SZKOŁA ZAPEWNIA:

– twórczą atmosferę,
– indywidualne podejście w kształtowaniu osobowości artystycznej
– bezpośredni kontakt z doświadczonymi pedagogami,
– udział w koncertach szkolnych, spektaklach, w praktykach scenicznych w Operze Bałtyckiej,
– udział w Festiwalach i w konkursach baletowych w Polsce i za granicą
– dla uczniów pochodzących z innych miejscowości zapewniamy miejsce w szkolnym internacie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

PODSTAWOWY CEL UKOŃCZENIA SZKOŁY:

– wszechstronne przygotowanie w zakresie technik baletowych
– kształtowanie kontroli i samodyscypliny, charakteru,
– znakomite przygotowanie fizyczne,
– ogólna wiedza o sztuce,
– ubieganie się o pracę w PROFESJONALNYCH zespołach baletowych

ZAŁĄCZNIKI:

– regulamin rekrutacji (pobierz dokument w formie PDF),
– wniosek o przyjęcie do szkoły (pobierz dokument w formie PDF),
– podanie o przyjęcie do internatu znajdującego się przy szkole (pobierz dokument w formie PDF),