Informujemy, ze rekrutacja do naszej szkoły na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się w maju br. Forma i sposób jej przeprowadzenia uzależniona będzie od aktualnie obowiązujących rozporządzeń MKiDN oraz MZ i przekazana do wiadomości osób zainteresowanych na naszej stronie internetowej w terminie późniejszym. Podstawą powyższych zarządzeń będzie zachowanie w procesie rekrutacji optymalnych warunków sanitarno-epidemiologicznych, chroniących kandydatów oraz członków komisji rekrutacyjnej przed zarażeniem coronavirusem.

Nie ulegają zmianie ogólne zasady przyjęcia do naszej szkoły związane ze sprawdzeniem posiadanych przez kandydata predyspozycji oraz wiekiem ( w przypadku kandydatów
do klasy I szkoły baletowej wymagane jest ukończenie klasy III szkoły podstawowej).

Już od 1 marca br. można złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać mailowo  na adres: sekretariat@szkolabaletowa.pl  wniosek o przyjęcie do szkoły.

 

 

O przyjęcie do klasy I szkoły baletowej może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym skończy klasę trzecią szkoły podstawowej.

Możliwe jest również przyjęcie kandydata do klasy programowo wyższej niż pierwsza szkoły baletowej, pod warunkiem  zdania egzaminu kwalifikacyjnego.

Żeby przystąpić do rekrutacji, trzeba dostarczyć do sekretariatu wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z odpowiednimi załącznikami (szczególną uwagę prosimy zwrócić na zaświadczenie od lekarza ortopedy). Następnie należy zgłosić się do szkoły w wyznaczonym dniu rekrutacji.  regulamin rekrutacji

Dokumenty należy  złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać mailowo sekretariat@szkolabaletowa.pl od 2 marca do 16 czerwca2020 r.

 

Podczas rekrutacji wszyscy kandydaci powinni posiadać strój, który umożliwi naszym pedagogom dokładnie obejrzenie całej sylwetki. Ważne jest również to, aby dziewczynki miały spięte włosy, a tym samym odsłonięte kark i czoło.

 

OCZEKIWANE PREDYSPOZYCJE KANDYDATA NA UCZNIA:

– ukończona III klasa szkoły podstawowej,
– smukła i proporcjonalna budowa ciała,
– zamiłowanie do tańca,
– dobre poczucie rytmu

PRZEBIEG NAUKI: 9 LAT

– pion podstawowy (klasy IV – VIII)
– pion licealny

ABSOLWENCI SZKOŁY UZYSKUJĄ:

– dyplom zawodowego tancerza,
– prawo do egzaminu maturalnego,
– kontynuowanie nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów,
– uprawnienia do ubiegania się o prace w teatrach operowych i muzycznych w Polsce i poza granicami kraju,

PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI SZKOŁA ZAPEWNIA:

– twórczą atmosferę,
– indywidualne podejście w kształtowaniu osobowości artystycznej
– bezpośredni kontakt z doświadczonymi pedagogami,
– udział w koncertach szkolnych, spektaklach, w praktykach scenicznych w Operze Bałtyckiej,
– udział w Festiwalach i w konkursach baletowych w Polsce i za granicą

PODSTAWOWY CEL UKOŃCZENIA SZKOŁY:

– wszechstronne przygotowanie w zakresie technik baletowych
– kształtowanie kontroli i samodyscypliny, charakteru,
– znakomite przygotowanie fizyczne,
– ogólna wiedza o sztuce,
– ubieganie się o pracę w PROFESJONALNYCH zespołach baletowych

ZAŁĄCZNIKI:

– regulamin rekrutacji (pobierz dokument w formie PDF),
– wniosek o przyjęcie do szkoły (pobierz dokument w formie PDF),
– podanie o przyjęcie do internatu znajdującego się przy szkole (pobierz dokument w formie PDF),