Opublikowano: 20 maja 2020

W tym roku szkolnym czekają nas następujące egzaminy:

– egzaminy maturalne:

8 czerwca – język polski

9 czerwca – matematyka

10 czerwca – język angielski poziom podstawowy i rozszerzony

16 czerwca – biologia

17 czerwca – chemia

W tym roku szkolnym nie będzie egzaminów ustnych.

– egzaminy ósmoklasisty:

16 czerwca – język polski

17 czerwca – matematyka

18 czerwca – język angielski

– egzamin dyplomowy:

27 czerwca – część praktyczna

30 czerwca – część teoretyczna

W tym roku szkolnym egzaminy promujące z tańca klasycznego nie odbędą się.
← Powrót do listy