Opublikowano: 26 listopada 2020

Od 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) nastąpi zmiana planu lekcji w związku z umożliwieniem klasom V i IX udziału w konsultacjach z przedmiotów obejmujących egzaminy ósmoklasisty i maturę w zakresie obowiązkowym.


Dodatkowo dla klasy V odbywać się będą stacjonarne zajęcia z tańca klasycznego.

W zajęciach prowadzonych w klasach lekcyjnych i w salach baletowych uczniowie pozostający w domach będą mogli uczestniczyć za pośrednictwem przekazu video
na platformie Microsoft Teams.

 

Uczniów klasy V zainteresowanych udziałem w organizowanych zajęciach prosimy
o dostarczenie do szkolnego sekretariatu oświadczenia rodziców o wyrażonej  zgodzie
na udział swojego dziecka w zajęciach stacjonarnych.

Zakończenie I semestru roku szkolnego 2020/2021 dla klas I – VIII – 29 stycznia 2021 r.
Propozycje ocen końcoworocznych zostaną wystawione do 22  grudnia 2020 r.

Zakończenie I semestru roku szkolnego 2020/2021 dla klasy IX – 22 grudnia 2020 r.

Ferie świąteczne: 23.XII. – 31.XII.2020 r.

Ferie zimowe: 4.I – 15.I.2021 r.
← Powrót do listy